Sagar: From Hollow to Getting Life // Tyhjästä elävään

IMG_20190312_153801_689

Last week was the most challenging one compared to all other weeks and months we’ve left behind. First session went on with little panic because we were still struggling to finalize our content. We had a lot of materials and parts for the show but organizing it together was very challenging. However, we left everything for our director to manage it. We just focused on our parts to perform well. Even our director asked us not to panic and just to think and focus more on our individual tasks. It was our last full week of rehearsals as our premier is approaching, therefore we booked extra hours for rehearsals too.

Finally, in the middle of the week we got the draft part of script and it looks really good in a sense that it doesn’t need to be changed much. It gave us a sigh of relief. Now another challenge for us was to put ourselves into the script characters accordingly and perform everything step by step. There was chaos, arguments, suggestions, dis-agreements and so on. It is normal to show such characteristics when we are serious about something. We practiced and practiced working extra hours and made changes whenever necessary. Finally, our hard work paid off and it would not happen without our team effort. All the credit goes to our colleagues and our director for making it happen so far. Now we can feel the life in our performance.

Text by AGORA-participant Sagar. Photos by Laura

Viime viikko oli kaikkein haastavin verrattuna kaikkiin projektissa taakse jääneisiin viikkoihin ja kuukausiin. Ensimmäinen tapaaminen eteni hieman paniikissa, sillä yritimme vielä viimeistellä esityksemme sisältöä. Meillä oli paljon materiaalia ja osia, mutta oli erittäin haastavaa järjestää niitä yhteen. Jätimme kuitenkin kaiken ohjaajamme hoidettavaksi. Me vain keskityimme rooleihimme esiintyä hyvin. Jopa ohjaajamme pyysi meitä olemaan hätääntymättä ja vain keskittymään yksilöllisiin tehtäviimme. Oli meidän viimeinen täysi harjoitteluviikko ennen ensi-iltaa, joten varasimme myös lisätunteja harjoituksille.

Vihdoin keskellä viikkoa saimme luonnoksen käsikirjoituksesta ja se näytti erittäin hyvältä, eikä vaadi paljoa muokkaamista. Se oli meille helpotuksen huokaus. Seuraava haaste meille oli laittaa itsemme käsikirjoituksen hahmoihin ja käydä se läpi kohtaus kohtaukselta. Oli kaaosta, riitoja, ehdotuksia, erimielisyyksiä ja niin edelleen, joka on normaalia kun olemme vakavissamme jonkun asian suhteen. Harjoittelimme ja harjoittelimme ja teimme muutoksia milloin ne olivat tarpeen. Lopulta kova työmme tuotti tulosta ja se ei olisi ollut mahdollista ilman tiimityötä. Kaikki kunnia tämän mahdollistamisesta tähän asti menee kollegoillemme sekä ohjaajallemme. Nyt voimme tuntea esityksemme elävän.

Teksti: AGORA-osallistuja Sagar. Kuva: Laura (Käännös suomeksi: Laura, projektin koordinaattori)

Karim: Towards the Performance // Kohti esitystä

Previous week’s Tuesday, we had a good time. We practiced in Ylioppilasteatteri which is where we are going to do our real performance. We tried different kind of clothes for the performance. The director asked us to act something creative without any script or preparation. It was really nice. Sometimes it’s important to let your imagination create something new. We also practiced using Finnish language in a funny way.

On Thursday,  we did a lot of acting and I loved it because it brings lots of fun and positive energy. On Sunday,  we had a photo session for the poster and it was fun and nice to experience that. We are getting closer to what we are going to do and I feel good that we are going to do something good in the end. We are working hard to do something that has real and positive impact to the audience.

Text by AGORA-participant Karim. Photos by AGORA-director Petra

Edeltävän viikon tiistaina meillä oli hauskaa. Harjoittelimme Ylioppilasteatterilla, jossa esityksemme esitetään. Me kokeilimme erilaisia pukuja esitystä varten. Ohjaaja pyysi meitä näyttelemään jotakin luovaa ilman käsikirjoitusta tai valmistelua. Se oli todella kivaa. Joskus on tärkeää antaa mielikuvituksen luoda jotakin uutta. Me myös harjoittelimme käyttäen suomen kieltä hauskalla tavalla.

Torstaina näyttelimme paljon ja minä rakastin sitä, koska se on hauskaa ja siitä saa positiivista energiaa. Sunnuntaina meillä oli valokuvaussessio esityksen julistetta varten. Se oli hauskaa ja kiva kokemus. Lähestymme sitä mitä aiomme tehdä ja minusta tuntuu hyvältä, että teemme lopulta jotakin hyvää. Työkentelemme ahkerasti saadaksemme aikaan jotakin, jolla on todellinen ja positiivinen vaikutus yleisöön.

Teksti: AGORA-osallistuja Karim. Kuvat: AGORA-ohjaaja Petra(Käännös suomeksi: Laura, projektin koordinaattori)

Hussain: Intense Training // Tiukkaa treeniä

img-20190129-wa0001-e1548754434975

The AGORA get-together group has a new rehearsal schedule on Tuesdays and Thursdays from the beginning of the year until premier performance. We (AGORA theatre group) are going deep in detail of scenes for performances through sharing stories and experiences during rehearsal time. Everyone is working on writing and bringing out stories and living experiences as a non-Finn in Finland and non-citizen elsewhere. 

However, some comrades have left the group, but some light is shining. So, it seems newcomers are joining the group on weeks coming.

Do not forget to add the AGORA performance dates in your calender!

Premier 15.3.2019 at 19 pm, Ylioppilasteatteri Helsinki 

Text by AGORA-participant Hussain. Photos by AGORA-director Petra

 

AGORA-porukallamme on uusi harjoitusaikataulu, vuoden alusta tiistaisin ja torstaisin ensi-iltaesitykseen saakka. Me AGORA-teatteriryhmäläiset sukellamme harjoituksissa syvälle esitysten kohtauksiin jakamalla tarinoita ja kokemuksia. Jokainen on tuonut tarinoita ja kokemuksia elämästä vieraskielisenä Suomessa ja muukalaisena muualla.

Muutama toveri on jättänyt porukan, mutta valoa on näkyvissä. Näyttää siltä, että tulevien viikkojen aikana ryhmämme saa uusia tulokkaita.

Älä unohda merkata AGORA-esitysten päivämääriä kalenteriisi!

Ensi-ilta 15.3.2019 klo 19, Ylioppilasteatteri Helsinki

Teksti: AGORA-osallistuja Hussain. Kuvat: AGORA-ohjaaja Petra(Käännös suomeksi: Laura, projektin koordinaattori)

 

Mary: Finnish Language and Media Representations // Suomen kieltä ja mediarepresentaatioita

Previous week’s Thursday we learnt a lot about what would be the themes for our project. We had a nice discussion about what could be our themes and one topic was what kind of challenges we face when we learn Finnish language. All the group members opened up about their own experiences of Finnish language. We made small performances of our experiences and it went well. I liked it when everyone had quite similar experiences, like when you start the course everything seems interesting and then you realize time is going and you didn’t learn much. Many also talked about how the grammatical part of Finnish is difficult as Finnish language is so different from other languages, like English and many others.

Also we talked about Finnish culture. As people don’t talk so much, the possibilities for non-Finnish speakers to practice Finnish language are limited, and that makes it hard to learn. But on other hand, we also came to the agreement that it is always good to speak Finnish more and more, even with the mistakes try to speak more and more, because that is the way to learn it.

Other topics that we spoke about were stereotypes and how the Media represents foreigners in the news. The concept arose from the sex crime reports which have recently been a repeated topic in TV and other news platforms. We were about 4 of us and all coming from different countries, so we asked ourselves a question. When the news about a foreigner committing a crime doesn’t specify where the person is from, it means it refers to all non-Finnish people having done that said crime. So we realized how much the generalization of the word ’foreigner’ affect’s the good non-Finnish people by making them victims of others, and that affects our well-being. I have personally never committed a crime, and my family background is against crimes BUT why do I have to be the victim of others’ actions? And for how long I will be the victim? Today the racism is increasing, hatred is increasing, because of generalization and stereotypes.

Let’s say I would be Finnish myself and I always hear in the news that a ’foreigner’ has done this crime, a ’foreigner’ has done that, because the word ’foreigner’ includes all people with non-Finnish background, of course I would have the image that all foreigners are like that, and in this case it is not true. All these foreigners have their own countries and backgrounds so to generalize is a very BIG mistake and affects the wellbeing of others for nothing. To conclude, we ended the class and plan to develop this theme into something that we could show to our audience.

Text by AGORA-participant Mary. Photos by AGORA-director Petra

Toissa viikon torstaina meillä oli hyvä keskustelu projektimme mahdollisista teemoista ja yksi aihe oli haasteet, joita olemme kohdanneet suomen kielen opinnoissamme. Kaikki ryhmän jäsenet kertoivat kokemuksistaan suomen kielestä. Teimme pienen esityksen kokemuksistamme ja se sujui hyvin. Minusta oli hauskaa, että kaikilla oli hyvin samankaltaisia kokemuksia. Kielikurssin alkaessa kaikki on hyvin mielenkiintoista ja sitten huomaatkin ajan kuluvan ja et oppinutkaan niin paljoa. Monet myös puhuivat siitä, kuinka suomen kielioppi on vaikeaa, koska suomen kieli eroaa vahvasti muista kielistä, kuten englannista ja monista muista.

Puhuimme myös suomalaisesta kulttuurista. Koska ihmiset eivät puhu niin paljon, vieraskielisillä ei ole mahdollisuutta harjoittaa suomen kieltä ja siksi sitä on niin vaikea oppia. Toisaalta olimme kaikki samaa mieltä, että on aina hyvä puhua enemmän suomea, vaikka tekisi virheitä, koska sillä tavoin kieltä oppii.

Lisäksi keskustelimme stereotypioista ja ulkomaalaisten mediarepresentaatioista uutisoinnissa. Aihe nousi seksuaalirikoksiin liittyvästä uutisoinnista, joka on viime aikoina ollut toistuvasti esillä tv:ssä ja muilla uutisalustoilla. Meitä oli noin neljä ja olimme kaikki lähtöisin eri maista, joten esitimme itsellemme kysymyksen. Kun uutinen ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta ei erittele mistä henkilö on lähtöisin, se viittaa kaikkiin ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin. Siten ymmärsimme kuinka paljon yleistykset ja sanan ’ulkomaalainen’ käyttö uutisoinnissa vaikuttaa kaikkiin hyviin ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin tehden heistä toisten uhreja, ja se vaikuttaa meidän hyvinvointiimme. En ole itse ikinä syyllistynyt rikokseen, ja perheessämme rikokset tuomitaan, mutta miksi minä olen toisten tekojen uhri ja kuinka kauan? Rasismi ja viha lisääntyvät yleistysten ja stereotypioiden takia. Jos olisin itse suomalainen ja aina kuulisin uutisista, kuinka ’ulkomaalainen’ on tehny tämän rikoksen ja ’ulkomaalainen’ on tehnyt tuon, ja koska sana ’ulkomaalainen’ viittaa kaikkiin ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin, tietysti minulla olisi sellainen mielikuva, että kaikki ulkomaalaiset olisivat sellaisia, mikä ei ole totta. Kaikilla näillä ulkomaalaisilla on oma taustansa, joten yleistäminen on suuri virhe, joka vaikuttaa viattomien ihmisten hyvinvointiin. Päätimme harjoitukset ja jatkossa aiomme kehittää tätä teemaa esitettäväksi yleisöllemme.

Teksti: AGORA-osallistuja MaryKuvat: AGORA-ohjaaja Petra(Käännös suomeksi: Laura, projektin koordinaattori)

 

Kareem: Bird Orchestra led by Maestro Petra // Maestro Petran johtama lintuorkesteri

18.12.2018

Birds sing their voices to make them a beautiful melody of love and pleasure.

This week was interesting and carries a lot of laughter and surprise. When we started to think that we were speaking languages ​​that we knew nothing about or how to pronounce, the place was full of madness and smiles on all faces.

Today it was the first real step that helps to show our creativity and talents and express them in the manner of birds led by Maestro Petra.

The physical, mental and imaginative energies that we possess are beginning to manifest a bond. We are getting more cooperative and confident and this will help us a lot in the future.

I would like to thank everyone for the concert that was after the training. We enjoyed it very much, especially dancing, chips, chocolate and everything that was beautiful in this evening.

I would just say a small note:

If we want to make our work distinctive we must cooperate with each other and help each other more to get what we want and to be like birds swimming in their orbit and to abandon what they like and show their energy.

We have to focus more on acting and not talk about acting. All we do is steps that must be learned so that listening to the stories of others gives us some good and new ideas. This is very important because that story can be part of our presentation.

Thanks to all.

Text by AGORA-participant Kareem. Photos by AGORA-participant Karim and director Petra

 

Linnut käyttävät ääniään tehden niistä kauniin melodian josta huokuu rakkautta ja iloa.

Tämä viikko oli mielenkiintoinen ja toi mukanaan paljon naurua ja yllätyksiä. Tila oli täynnä hulluttelua ja hymyä kun aloimme puhumaan kieliä, joista emme tienneet mitään emmekä edes osanneet niitä ääntää.

Tänään otimme ensimmäisen varsinaisen askeleen kohti luovuutta ja lahjojamme ja aloimme ilmaisemaan niitä lintujen tavoin Maestro Petran johtamana.

Fyysinen, henkinen ja mielikuvituksellinen energiamme alkavat manifestoitumaan ja toimimaan yhdessä. Suuntaudumme enemmän ja enemmän yhteistyöhön ja itseluottamuksemme kasvaa. Tämä tulee auttamaan meitä paljon tulevaisuudessa.

Haluan kiittää kaikkia harjoitusten jälkeisestä konsertista. Oli todella hauskaa, erityisesti tanssi, sipsien ja suklaan syöminen – kaikki siinä illassa oli kaunista.

Haluan vain lisätä yhden asian:

Jos me haluamme tehdä työstämme enemmän mieleenpainuvan, meidän pitää tehdä yhteistyötä ja auttaa toinen toisiamme. Näin pääsemme haluamaamme tavoitteeseen ja olemme kuin uivat linnut kiertoradalla, jotka uskaltavat poiketa totutusta ja näyttää energiansa.

Meidän pitäisi keskittyä enemmän näyttelemiseen sen sijaan, että puhumme näyttelemisestä. Olemme ottamassa askelia, jotka ovat välttämättömiä jotta toisten tarinoiden kuunteleminen antavat meille itsellemme hyviä uusia ideoita. Tämä on erittäin tärkeää, koska nämä tarinat voivat tulla osaksi esitystämme.

Kiitos kaikille.

Teksti: AGORA-osallistuja Kareem. Kuvat: AGORA-osallistuja Karim ja ohjaaja Petra(Käännös suomenkielelle: Johanna, projektin koordinaattori)

Sagar: Mental antibodies // Mielen vastustuskykyä

20181204_220425.jpg

4.12

This week we gathered for the first time in FinFami office at Kruununhaka. In this session we focused more on getting information about mental health and discussion in details about it.

Mental health is the mental satisfaction, the state of well-being that maximize an individual potential in everyday situation of life. It is the biggest wealth of people, an antibody to tackle against any obstacles.

In our everyday life we face different situations and it has major impact in our mental wellness. For example we as a foreigner entering Finland means entering in new culture, environment and system. Adopting in these kind of zone is not as easy as we think and these leads to mental stress. Most of us feel an integration into Finland is difficult because of language, weather, system, attitude of Finns on foreigners etc. In essence we face lot of challenges in everyday situations.

Remember: Fighting with problems each day makes you tough. It brings self-confidence to overcome difficulties.

Text by AGORA-participant Sagar. Photo by Hussain’s visiting friend. 

 

 

Tällä viikolla tapasimme FinFamin toimistolla Kruununhaassa. Tämä kerta keskittyi mielenterveyteen ja keskusteluun mielen hyvinvoinnista.

Hyvä mielenterveys on psyykkisen tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin tila, jossa yksilöllä on hyvät valmiudet kohdata jokapäiväisen elämän erilaisia tilanteita. Se on ihmisen suurta rikkautta ja vastustuskykyä kestää vaikeuksia.

Jokapäiväisessä elämässä kohtaamme erilaisia tilanteita, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Esimerkiksi maahanmuuttajana tuleminen Suomeen tarkoittaa uuteen kulttuuriin, ympäristöön ja järjestelmään sukeltamista. Tämä ei aina ole niin helppoa kuin luulisi ja voi johtaa stressiin. Monet meistä kokevat, että kotoutuminen Suomeen on vaikeaa muun muassa johtuen kielestä, säästä, järjestelmästä ja suomalaisten asenteista ulkomaalaisia kohtaan. Kohtaamme paljon haasteita arjen tilanteissa.

Muistakaa: Kamppailu vaikeuksien kanssa vahvistaa sinua. Se tuo itsevarmuutta että pystyt voittamaan esteitä.

Teksti: Sagar, AGORA-osallistuja. Kuva: Husseinin vieraileva ystävä.
(Käännös suomenkielelle: Johanna, projektin koordinaattori)

Nadja: Small visitors // Pienet vierailijat

 

 

20.11.2018

Pimeää aikaa Suomessa, marraskuu. Se tuntuu ja näkyy osallistujissa, mutta ei hätää, me lämmitellään harjoituksilla ja kokemuksia, ajatuksia jakamalla.

Meidän ryhmä on nyt ryhmittäytynyt ja tuntuu olevan läheinen. Pari pientä vierasta on käynyt katsomassa ja osallistumassa harjoituksissa 😊

Tänään teimme keskittymis-, kirjoittamis-, luovuusharjoituksia.

Teksti  Nadja, AGORA-projektin osallistuja.
Kuvat: Nadja ja Petra, esityksen ohjaaja. 

 

Dark times in Finland, November. It can be felt and seen on the participants. But no problem, we are warming up with exercises and experiences, by sharing thoughts.

Our group has now become tight and feels close. A couple of small guests have been visiting and participating in the rehearsals 😊

Today we did exercises for concentration, writing and creativity. 

Text by AGORA participant Nadja.
Photos by Nadja and Petra, director of the performance.
Translation to English by AGORA-coordinator Johanna.

Mary: Visiting the Student Theatre // Vierailu Ylioppilasteatterilla

 

30.10.2018

We visited Ylioppilasteatteri on the 30.10 from 17 until 19. The visit was good and very productive. We met the Ylioppilasteatteri members and we had activities together. We spend time first by doing the tour around the teatteri. The creative director showed us around places, it was a nice place. The people were very friendly and welcoming.

After seeing the places then we had some warming up activities together that was also nice. We also got the opportunity to tell about our project and the Ylioppilasteatteri group told about their own project. It looks like they are doing similar kind of projects as we are doing and they are producing the materials by themselves.

We also did similar warming up games as we have also been doing with Petra. It was lot of fun as we mixed together. Time went so fast and we had to go back to continue our evening with AGORA rehearsals at the Theatre Academy in Hakaniemi. I would like to visit Ylioppilasteatteri again.

Note by the project coordinator: The AGORA group’s own theatre performance will have its premiere on the stage of Helsingin Ylioppilasteatteri/ Helsinki Student Theatre on 15 March 2019.

Text by AGORA participant Mary. Editing and photos by AGORA-coordinator Johanna

 

Vierailimme Ylioppilasteatterilla 30.10. kello 17-19. Vierailu oli hyvä ja hyvin antoisa. Tapasimme Ylioppilasteatterin jäseniä ja vietimme yhteistä aikaa. Saimme opastetun kierroksen teatterin tiloissa. Taiteellinen johtaja näytti meille paikkoja, joihin oli mukava tutustua. Teatterin ihmiset olivat todella mukavia ja vieraanvaraisia.

Tiloihin tutustumisen jälkeen teimme lämmittelyharjoitteita, mikä oli myös mukavaa. Saimme myös kertoa projektistamme ja Ylioppilasteatterin jäsenet kertoivat omasta projekteistaan. He vaikuttavat tekevän samankaltaisia projekteja kuin me, jossa esityksen sisällöt tehdään itse.

Teimme samankaltaisia harjoitteita kuin Petran kanssa. Oli tosi hauskaa tehdä tätä uuden ryhmän kanssa. Aika kului nopeasti ja loppuillaksi palasimme Teatterikorkeakoululle Hakaniemeen AGORA-ryhmän omien treenien pariin. Haluaisin vierailla Ylioppilasteatterilla uudestaan.

Projektikoordinaattorin lisäys: AGORA-ryhmän oma teatteriesitys saa ensi-iltansa Helsingin Ylioppilasteatterin lavalla 15. maaliskuuta 2019.

 

Teksti Mary, AGORA-projektin osallistuja. Käännös suomeksi ja valokuvat: Johanna, projektin koordinaattori.

Karim: Story sharing // Tarinoiden jakamista

IMG-20181113-WA0005.jpgIMG-20181113-WA0006.jpg

6.11.2018

Last week was nice. We started to do some acting practice and get to know more about each other. We shared a story about ourselves and we told others to tell it. Also, we did some related acting in the background.

We also started the writing and share our feelings at the end of the practicing day. We are so excited about the next step and looking forward to do a great job together.

Text by AGORA-participant Karim. Photos by group leader and director Petra

 

Viime viikolla oli hauskaa. Aloitimme tekemällä joitain näyttelemisharjoitteita ja oppimaan lisää toisistamme. Jaoimme tarinan omasta elämästämme ja toinen osallistuja kertoi tarinan eteenpäin. Muut esittivät kertomuksen näyttelemällä taustalla.

Harjoituksen päätteeksi kirjoitimme tekstejä ja jaoimme tunteitamme. Olemme hyvin innoissamme seuraavasta askeleesta ja haluamme tehdä mainion työn yhdessä.

Tekstin kirjoitti AGORA-osallistuja Karim. Kuvat otti ohjaaja Petra

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

Anonymous: No! Yes! / Ei! Kyllä!

2.10.2018

Every week, we are giving more and more shape to the play we will perform and that will be based on our experience as foreigners in Finland (but not only!)

What I keep from today is two very interesting and funny exercises in which we worked in pairs. In the first, one person of the duo was supposed to say “no” or reject any suggestion made by the other person. Rude, isn’t it? In fact, the idea was that even if it is hard to hear rejection, one should keep going and request something else.

The second exercise was the opposite, so the first person was suggesting things that the other person needed to approve with a “yes”: “let’s watch TV, let’s do nothing, let’s go to sauna…”. The results were very nice imaginary stories where, for instance, we could complain of a food poisoning at the police station. That said, this was a very good exercise to learn to accept one other’s idea (which is more difficult than one may think!).

Also, today was a first time ever where we really started assembling the pieces of the play. It was the first time where we brainstormed potential ideas to include in the journey we tell the world (euuh our audience!). Quite simple, take a Post-it and write down any idea that comes to your mind. Rule number one: one post it for one idea. Rule number two: all ideas are acceptable and accepted. There is no bad idea. There is no good idea.

Some themes already came up, including change, trauma, tough seasons… I won’t say more and invite you to come to our performance in March and hear what we want to tell you 😊

Thank you for reading through!

Text by anonymous AGORA-participant.

 

2.10.2018

Joka viikko teatteriesityksemme ottaa enemmän askelia kohti tulevaa muotoaan. Esitys tulee pohjautumaan meidän kokemuksiin ulkomaalaisina Suomessa (mutta ei ainoastaan!).

Tästä päivästä otan mukaani kaksi todella mielenkiintoista ja hauskaa tehtävää, jotka teimme pareittain. Ensimmäisessä yhden henkilön tehtävänä oli vastata “ei” tai muulla tavalla hylätä kaikki ehdotukset, jotka toinen teki. Töykeää, eikö vain? Itse asiassa ideana oli että vaikka on vaikea kuulla ei:tä, ei pidä luovuttaa vaan ehdottaa jotain muuta.

Toinen harjoitus oli päinvastainen, eli mitä vain toinen ehdotti oli hyväksyttävä: “Joo, katsotaan telkkaria / ei tehdä mitään / mennään saunaan…”. Lopputuloksena oli todella hauskat kuvitteelliset tarinat, joissa esimeriksi käytiin poliisiasemalla valittamassa ruokamyrkytyksestä. Tämä oli todella mukava harjoite, jossa opimme hyväksymään toisen ehdotukset (se on vaikeampaa kuin mitä aluksi voisi luulla!).  

Tällä kertaa aloimme myös ensimmäistä kertaa toden teolla kokoamaan tulevan esityksen palasia. Brainstormasimme eri ideoita joista myöhemmin valitsemme, mitkä lähtevät mukaan matkalle kohti esityslavaa eli minkä haluamme kertoa maailmalle (tai yleisöllemme!). Otimme yksikertaisesti post-it -laput ja kirjoitimme mikä tahansa tuli mieleen. Ensimmäinen sääntö: yksi idea per lappu. Sääntö numero kaksi: kaikki ideat ovat hyviä ja hyväksyttyjä. Ei ole huonoja ideoita. Ei ole hyviä ideoita.

Joitakin teemoja nousi selkeästi esiin, esimerkiksi muutos, traumat, vaikeat periodit… En sano tässä vaiheessa enempää, vaan kutsun sinut katsomaan esitystämme ensi vuoden maaliskuussa ja siellä kuulemaan mitä haluamme kertoa sinulle 😊

Kiitos että luit loppuun!

Teksti: nimetön AGORA-osallistuja. 

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)